top of page
sin logo 22-7 website 740 x 800.png
INZET

Reddingshondenvereniging Zuid Oost Nederland is een donerende vereniging van de Stichting Inzetreddingshond Nederland (SIN) en word door de politie en/of in samenwerking met het Veteranen Search Team (VST) ingezet bij zoekacties met reddingshonden naar urgent vermiste personen.  Indien de LE een vermissingszaak heeft met urgentie, met groot vermoeden van locatie en te  weinig gespecialiseerde zoekhonden van de LE beschikbaar, worden SIN inzetteams opgeroepen.

De Politie heeft samen met de SIN (Stichting Inzet Reddingshond Nederland) vier certificeringen benoemd voor hondenteams die in aanmerking komen voor deze samenwerkende inzetten: IRO vlakte-B, IRO vlakte-MRT, KNPV vlakte-B en SIN inzet.  De SIN coördineert de inzet van burger-reddingshonden-teams en zorgt ervoor dat er gekwalificeerde reddinghondenteams beschikbaar zijn.


Bij RHV ZON hebben wij meerdere inzet gecertificeerde honden die op de inzetlijst staan. Ook onze buddy's die samen met de hondenteams het veld in gaan en ondersteunen in communicatie en oriëntatie zijn tijdens de inzetten erg belangrijk!

Als u een inzet wilt aanvragen neemt u dan a.u.b. contact op met de SIN: alarmnummer (24 uur) 06-11455663 of ZON: 06-29128303

INZET OEFENDAGEN

 

De Landelijke Eenheid organiseert samen met de SIN een paar keer per jaar een inzetoefening. 
Onze hondenteams worden opgeroepen voor deze inzet en moeten zich zonder voorkennis melden bij een verzamelpunt. Met behulp van een casus gaan de verzamelde inzetteams met een SIN inzetcoördinator een waarheidsgetrouwe inzet doen onder toezicht en beoordeling van de Landelijke Eenheid.
Met deze inzetdagen wordt het niveau van samenwerking, coördinatie en resultaat verhoogd.

INZETTEN

Tijdens inzetten werken wij samen met de Nationale Politie, het VST en de SIN.

bottom of page